Sunday, March 18, 2007

สวม 10 วิญญาณเพื่องานออกแบบ

ขอเริ่มต้นเรื่องแรกของ Blog ด้วยวิชาการสักนิดแล้วกันนะครับ ด้วยsummary จากหนังสือที่น่าสนใจชื่อ "The Ten Faces of Innovation" โดยคุณ Tom Kelly นักวางกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของตราสินค้ามากมาย เช่น Samsung
โดยในหนังสือเล่มนี้ คุณ Tom ได้ให้ลักษณะที่ควรจะเป็น หรือที่จะขอเรียกว่า "วิญญาณ" สำหรับนักออกแบบ ในขั้นเพื่อการสร้างนวัตกรรม ซึ่งก็มาจากประสบการณ์ส่วนตัวและการทำงานใน บ.IDEO ของคุณ Tom เขานะครับ ผมเองได้เจอเขาเป็นการส่วนตัวเมื่อครั้งที่เขามาบรรยายที่ TCDC และได้พบว่าคุณ Tom เป็นคนที่ไม่ซับซ้อน ง่ายๆ คิดแบบ straight forward ซึ่งสำคัญต่อการสื่อสารในองค์กรด้วยนะครับ เพราะงาน creative work หลายๆงานตกม้าตายเพราะไม่สามารถสื่อสารให้คนเข้าใจได้....

แล้วก็ขอเริ่มเนื้อหากันเลยนะครับ โดยจะแบ่งเป็นลักษณะหลัก(Personas) 3แบบ ได้แก่

1 The Learning Personas นักเรียน
ลักษณะของการเป็นนักเรียน เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่วงเวลาของการรวบรวมข้อมูลและความรู้ต่างๆ (Knowledge) เนื่องจากโลกทุกวันนี้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ความคิดในวันนี้อาจหมดสมัยอย่างรวดเร็วได้แค่วันรุ่งขึ้น นักออกแบบควรเปิดรับเรื่องราวต่างๆ เพื่อการสร้างความคิด ตั้งคำถามกับโลกนี้ด้วยมุมมองที่ใหม่และไม่มีอคติ บทบาทนี้ช่วยสร้างวิสัยทัศน์ กำจัดกรอบความคิดออกไปตั้งแต่ต้น และลบความคิดที่ว่าเรา”รู้แล้ว”ออกไป โดยในการเป็นนักเรียนนี้มีลักษณะ"วิญญาณ" 3 อย่าง ได้แก่

The Anthropologist นักมนุษยวิทยา
การสำรวจวิธีต่างๆที่ผู้คนสัมผัสใช้งานกับสินค้า บริการและประสบการณ์ต่างๆ เพื่อการสร้างนวัตกรรม เป็น วิธีการทำงานของนักมนุษยวิทยา เป็นรูปแบบที่ดีต่อการสร้างวิถีทางในการแก้ปัญหาต่างๆด้วยวิธีการใหม่ๆตามแบบอย่างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสังเกตนี้เป็นไปอย่างเปิดใจ และทำความเข้าใจกับพฤติกรรมต่างๆอย่างถ่องแท้ มองหา”รากของปัญหา” ที่ไม่มีใครมองเห็น รวมถึงมองหาแรงบันดาลใจจากที่ต่างๆ มาสร้างเป็นแนวคิดที่นำไปสู่นวัตกรรม

The Experimenter นักทดลอง
นักออกแบบในส่วนหนึ่ง คือการสร้างวิธีการเพื่อนำไปสู่จุดหมาย นั่นคือการทำให้แนวคิดบรรลุผลเป็นรูปธรรมขึ้นมา นักทดลองมองหาวิธีการต่างๆสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและไม่จำกัดวิธีการ และเพื่อสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา นักทดลองมักจะยินดีที่จะชักชวนคนอื่นๆให้มาร่วมในกระบวนการคิดนี้

The Cross-Pollinator นักผสมพันธุ์ไม้
จากการสร้างสรรค์จากการคัดเลือกและผสมผสานสิ่งที่ดูไม่เกี่ยวข้องกันหรือไม่น่าจะเป็นไปได้ การทำงานของนักผสมพันธุ์ไม้คือการสร้างแนวคิดที่แตกต่างอย่างแท้จริงมาสู่องค์กรและถ่ายทอดให้ทุกคนได้เข้าใจได้ มีความขยันในการบันทึกสิ่งต่างๆ เข้าใจอย่างเป็นระบบ เปรียบเทียบอย่างชาญฉลาด เพื่อเลือกนำมาใช้สร้างแนวคิด

ตอนนี้ขอส่งมาแค่ 3 ก่อนนะครับ... แล้วจะต่อให้จนจบในวันสองวันนี้นะครับ

1 comment:

It's My Life.. said...

งั้น ขอ รอ อีก 3 ข้อ หลัง แล้วกันนะ

จะได้ เม้น ถูก...

แล้วพี่ ว่า พี่เ ป็น แบบไหนอะ...

..อุ๊